[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ambrosia (only Dutch spoken)

Vergeet al wat je weet over hoge bergen en locaties die verdacht veel weg hebben van Nieuw-Zeeland; we verplaatsen de actie naar zompige polders en mistige heidelandschappen. Orks en gobins ruimen plaats voor aardmannen en witte wieven, terwijl bokkenrijders de regio teisteren. Dit alles speelt zich bovendien af in een duistere, middeleeuwse fantasy-setting waar klasseverschillen heersen, iedereen wel aan een vieze huidziekte lijkt te lijden, en de grenzen van het moreel aanvaardbare vaak lijken te verschuiven…

Maar Ambrosia biedt ook een volledig interactief verhaal waarin spelers evenveel hand hebben als de spelleider. Spelerpersonages zijn niet langer toeristen die het eens snel komen oplossen, maar volledig uitgewerkte protagonisten van een logische narrative, elk met een persoonlijke motivatie om het verhaal verder te zetten. Hoe de spelers zich juist gedragen in één scenario hebben bovendien een belangrijke impact op latere scenario’s! Daarmee zorgt Ambrosia er dus voor dat de setting echt leeft en op organische wijze met de beslissingen van de spelers mee evolueert.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

De adellijke huizen Tauernier en Baligant lijden onder een eeuwenoude vete. Deze kan eindelijk beëindigd worden wanneer een kind van Tauernier op grondgebied van huis Baligant geboren wordt. Een verstandshuwelijk wordt georganiseerd om vrede tussen de twistende families te creëren, maar op de vooravond van die trouwpartij brengt een vreselijke storm geheimen aan het licht die behoorden begraven te blijven…